Monday, March 24, 2014

Announcing Cover and Publishing Date


ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കഴിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ വൈകിയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ഇത്തവണ അത് പുസ്തകമെഴുത്തായിരുന്നു. ചെറുകഥകൾ. തലയ്ക്കു സ്വതവേ വെളിവില്ലാത്തവൻ കഞ്ചാവ് വലിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നത്തിൽ എഴുതിയ ഫലത്തിലുള്ള ഒൻപത് ചെറിയ കഥകൾ. ഓരോ കലയേയും വ്യത്യസ്തമായെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളു. ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള ചവിട്ടു പടിയായി കരുതുന്നില്ല. ഒരു ചിന്ത ഏതു തരത്തിലാണോ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ലോകത്തിനോടു അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുക, അതേ മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ആഗ്രഹമാണ് എഴുത്ത് എന്ന സാഹസത്തിനു മുതിരാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഈ കഥകൾ എന്നെ കൊണ്ട് ആവുംവിധം നന്നായി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് എന്നെക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവർ ധാരാളമുണ്ട്. അവരോടുള്ള ബഹുമാനം ഈ കാലയളവിൽ അസാരം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു facebook സ്റ്റാറ്റസ് എഴുതാനുള്ള വകുപ്പ് പോലും എന്റെ കയ്യിൽ ബാക്കിയില്ല എന്നും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മികച്ചത് മുതൽ ചവറ് വരെ ഈ ഒൻപതിൽ ഉൾപെടുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തും, ബാക്കി വായിച്ചറിയുക.PS: ചിത്രം കണ്ടു പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. അത്ര തടിയൻ പുസ്തകം ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രേമിച്ച പെണ്‍പിള്ളേരുടെ ജാതകം കൂടി കഥക്കൊപ്പം ചേർക്കണം. 

Title: EthirDisha 
Author: Mahesh Ravi 
Language: Malayalam 
Publication: Paridhi
Date of Publication : May 2014

Buy EthirDisha from here : http://www.indulekha.com/ethirdisa-stories-mahesh-ravi?filter_name=ethir%20disha

Tuesday, March 18, 2014

മരണത്തെ പറ്റി..

മരണത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ചിന്തിച്ചത് എപ്പോഴാണ്.എന്നായാലും അന്നുമുതൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങികിടക്കുന്ന എല്ലാ വികാരങ്ങൾക്കൊപ്പവും മരണചിന്തയും ഉണ്ട്. ജനനം പോലെതന്നെ സത്യമാണ് മരണവും. എങ്കിലും ആ തത്വം നമ്മുടെ ഭയത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നില്ല. അതിനു കാരണം മരണത്തിൽ ഉള്ള ദുരൂഹതയാണ്. ജനനത്തിനു ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളു. മരണത്തിനു കോടികളും. ദുരൂഹമായ, അജ്ഞാതമായ കോടി മാർഗങ്ങൾ. എനിക്ക് 2 വയസുള്ളപ്പോഴാണ്.എന്നെ നോക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും ഞാനും മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ. വളരെ സ്വാഭാവികമായി എന്നെ അവർ കിണറിന്റെ വക്കത്തിരുത്തി വെള്ളം കോരാൻ തുടങ്ങി. കിണറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാലുകൾ ഇട്ടാണ് എന്നെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ ആഴമുള്ള കിണർ. വളരെ ദൂരെ ഇരുണ്ട അടിയിലെവിടെയോ ഇളക്കം കാണാം. നിസ്സാരമായ ഇരുമ്പ് പൊടിയെ കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നത് പോലെ നിസ്സാരനായ എന്നെ ആ ആഴം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ശരീരത്തിന് എഴുന്നേറ്റു മാറാനോ, എവിടെയെങ്കിലും മുറുകെ പിടിക്കാനോ, തിരിഞ്ഞിരിക്കാനോ ഉള്ള നിർദേശം നല്കാൻ 2 വർഷം 9 മാസം പ്രായമുള്ള എന്റെ ബുദ്ധിക്കു കഴിവില്ല. അവർക്ക് കുളിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത്ര വെള്ളം കൊരിയെടുക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ മരണത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു. യാതൊരു ദുരൂഹതകളുമില്ലാതെ വ്യക്തമായി....ആഴത്തിൽ.

Tuesday, March 4, 2014

Confessions #43

I am emotionally very steady. But occassional breakdowns always does happen infront of the wrong people.