Thursday, August 29, 2013

Tree of Love

ജീവിതത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ മാതൃസ്നേഹം, പിതൃസ്നേഹം, ഭർതൃസ്നേഹം ഭാര്യാസ്നേഹം, പുത്രസ്നേഹം, സഹോദരസ്നേഹം, സുഹൃത് സ്നേഹം, കാമം, ധനമോഹം എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ അത്മാർതമായി ആഗ്രഹിക്കാത്ത പല സ്നേഹങ്ങളും നമ്മളെ തേടി എത്തികൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ തിക്കിലും തിരക്കിലും നമുക്ക് നഷ്ടപെടുന്നത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്നേഹം നമുക്ക് നല്കാൻ കഴിയുന്നവരെ ആണ്.

Monday, August 26, 2013

Red Drops

കയ്യിലുള്ള പത്രത്തിൽ നിന്നും മാറി ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ തലച്ചോറിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു അതിവേഗത്തിൽ പുറകിലേക്ക് പായുന്ന വശങ്ങളിലെ കാഴ്ചകളിൽ ആണ്. അധികം തിരക്കില്ലെങ്കിലും അങ്ങിങ്ങായി ഇരിക്കുന്ന സഹയാത്രികരുടെ സംസാരം ട്രെയിൻ ശബ്ദവുമായി കൂടികലർന്നു കേൾക്കാമായിരുന്നു. ട്രെയിനിന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞു വന്നു. മനസ്സിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത. സുഖകരമല്ലാത്ത എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോവുന്നത് പോലെ. എന്റെ മറുവശത്തെ ജനാലയിൽ കൂടി മറ്റൊരു ട്രെയിൻ പ്രത്യക്ഷമായി. പതിയെ പതിയെ ട്രെയിൻ നിശ്ചലമായി. ഹൃദയം തകർകുന്ന ഒരു കരച്ചിൽ കേൾക്കാമായിരുന്നു. നിമിഷങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ആ  കരച്ചിൽ, വാസ്തവത്തിൽ  പല ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നായി തോന്നിപിച്ച അലമുറകൾ ആയിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി. ഒരു ഉൾപ്രേരണ കൊണ്ടെന്ന പോലെ ഞാൻ എണീറ്റ്‌ മറുവശത്തെ ജനാലയിൽ കൂടി വെളിയിലേക്ക് നോക്കി. അടുത്ത ട്രെയിനിൽ നിന്നും പലമുഖങ്ങൾ താഴേക്ക്‌ നോക്കികൊണ്ടിരുന്നു. താഴെ രക്തം തളംകെട്ടിയ കല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ശരീരം. രണ്ടാമത് നോക്കാൻ ശക്തിയില്ലാതെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി. അതിസുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി ജനാലയോട് ചേർന്ന് ഇരിക്കുനുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിമ പോലെ. അവളുടെ കണ്ണുകൾ  എന്നെയും മറികടന്നു ദൂരെ എന്തിനെയോ നോക്കികൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ ശ്വസിക്കുകയോ കണ്ണ് ചിമ്മുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കവിളിൽ രക്തത്തുള്ളികൾ കണ്ടു.....അവളുടെ മടിയിൽ, ഒരു ശിരസ്സുണ്ടായിരുന്നു. കഴുത്തറ്റ, രക്തം ഇറ്റു വീഴുന്ന ഒരു ശിരസ്സ്‌. 

Moment of Truth

I was an atheist, then started believing Gregory Crewdson is God.

Bipolar

Went out for dinner at my frequent joint, Benito's. Being a sunday, it was filled with people. Crowded. I always knew that I am not comfortable being at crowded places, but yesterday it went a little ahead of my anticipation. I ordered food.Was waiting and then the noise started getting on my nerves. It started getting louder and louder. I covered my ears. I was really uncomfortable. I couldn't take a single bite and wasted 700INR worth of food there. I am pretty sure If someone even tried to have a conversation with me then, the guy would've been in hospital right now. I was feeling dangerously angry at everyone who were in that space at that moment. I think I'm ready, for my last stage transition, of being a concept.

Sunday, August 25, 2013

'Kireedam'- Revisited!

Was watching 'Kireedom' on TV the other day. Now I would really go to the extend of rating it above any of the films I've seen so far. What a script. The dialogues,powerful though deceivingly natural. I didn't spot a single actor who 'acted' in that film. Mohanlal is still here for a reason, but it seems he himself forgot that reason. And the tension the movie creates! I think this is the 100th time I am watching it, but I got so worked up, when Sethu meets Parameswaran inside the 'Sarpakaavu'. The action sequences doesn't feel choreographed at all. Sethu is a noone when compared to the physical strength of Parameswaran, but we could easily see and believe how he strangles and ties up Parameswaran by the end. I haven't seen a movie that intensive in malayalam. Its been more than 20 years, and we haven't seen a movie that surpasses the power of this one.

Wednesday, August 21, 2013

Past, Present, Future.

പത്തിൽ കൂടുതൽ കാമുകികൾ ഒരേ സമയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, മാസികകളിലെ പണ്ട്രണ്ടു വാരഫലങ്ങളും പലകുറി വായിച്ചാൽ മാത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരുന്നു, എന്റെ ഭാവി.

Truth of Life

Half of our life is wasted in messing things up ; the other half is wasted while fixing those up.