Wednesday, August 24, 2016

Makuttan Chronicles: Thought of the day.


"പപ്പാ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പൊ ഉറക്കമായിരിക്കും!" - Makuttan

.

No comments:

Post a Comment